მთავარი სკოლა სკოლის მისია
ბეჭდვა

შ.პ.ს. ,,ჩირაღდანის“მისია

         

შ.პ.ს. ,,ჩირაღდანის“ მისიაა შექმნას ისეთი სასწავლო–სააღმზრდელობო გარემო, რომელიც ორიენტირებული იქნება მოსწავლეთა ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე.

            საზოგადოებასთან შეთანხმებით აღზარდოს უსაფრთხო გარემოში ისეთი მოსწავლე, რომლის ცოდნაც იქნება მყარი და დინამიური, შეძლოს თავისი ცოდნის რეალიზაცია, დაიკავოს სათანადო ადგილი საერთაშორისო საზოგადოებაში, რათა თავისი ძალების განვითარება მოხმარდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და გაძლიერებას.

            აღნიშნულის მისაღწევად სკოლა გეგმავს:

ა) ყველა საგნის მეთოდოლოგიაში ჯგუფურ–ინდივიდუალურ და პროექტებზე სისტემურ მუშაობას.

ბ) ინეგრირებული გაკვეთილების ხშირ ჩატარებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება ცოდნის ხარისხზე.

გ) ლაბორატორიული სამუშაოების და ტექნოლოგიების გამოყენებას სწავლის/სწავლების პროცესში.

დ) სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას.

ე) სხვადასხვა სახის შეფასების გამოყენებას.

 

 

         

 

 

გამოკითხვა

მოგწონთ სკოლა?
 

ამინდი ზუგდიდში