მთავარი სასკოლო დოკუმენტაცია
ბეჭდვა

შინაგანაწესი

საქმის წარმოების ერთიანი წესები

განათლების ხარისხის მართვის სამსახურის დებულება

საგნობრივი კატედრის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

 

გამოკითხვა

მოგწონთ სკოლა?
 

ამინდი ზუგდიდში