სკოლის დღევანდელობა ბეჭდვა

სკოლის დღევანდელობა

  • სკოლა მდებარეობს უსაფრთხო ადგილას,  ცალკე მდგომ შენობაში, მოსწავლეებისათვის სწავლისა და  დასვენებისათვის შექმნილია  სათანადო პირობი:,
  • სწავლება წარმოებს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.
  • დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 15-ს
  • ორმხრივი კომუნიკაცია სკოლასა და ოჯახს შორის
  • პატივისცემასა და ღირსებაზე დამყარებული ურთიერთობები
  • მაღალკვალიფიციური  კადრების და  ბავშვზე ორიენტირებული ინოვაციური მეთოდოლოგია
  • თითოეული ბავშვი, იმსახურებს ყურადღებასა და პატივისცემას;
  • ყველა ბავშვს  აქვს საკუთარი უნიკალური პოტენციალის სრულად გამოვლენის და აკადემიური წარმატების მიღწევის  შესაძლებლობა
 

გამოკითხვა

მოგწონთ სკოლა?
 

ამინდი ზუგდიდში